scripts

ЗВІТ про роботу директора ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» Яськевич М.С. за 2016-2017 навчальний рік

ЗВІТ про роботу директора ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» Яськевич М.С. за 2016-2017 навчальний рік

1. Організація управління діяльністю ліцею
У своїй діяльності ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом навчального закладу.
     «Кременецький професійний ліцей» поставив в якості мети підготовку професійно-компетентних, конкурентоспроможних робітників на основі орієнтації на загальнолюдські цінності, виховання особистості, здатної до творчої та свідомої самостійної діяльності, що вміє спілкуватися і трудитися в гармонії з собою, природою та суспільством. Створені оптимальні умови для навчання та розвитку творчого потенціалу учня, згуртування груп та педагогічного колективу. Особливу увагу приділяю оновленню змісту освіти, забезпеченню виконання концепції професійного навчання, забезпеченню виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів; проведенню  навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів; забезпеченню виконання концепції професійного навчання, формуванню престижності висококваліфікованої робітничої професії; збереженню учнівського контингенту, кадрів та створеного педагогічного потенціалу; впровадженню інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес; утриманню фінансової стабільності; розвитку матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу; визначенню структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати; реалізації стратегічних напрямків розвитку професійно-технічної освіти.
    В ліцеї здійснюється навчання з таких професій:
на базі 9 класу:
1. Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
2. Столяр будівельний, паркетник;
3. Кравець, вишивальник;
4. Електрогазозварник, коваль ручного кування;
5. Перукар (перукар-модельєр), манікюрник;
6. Слюсар з ремонту автомобілів, водій АЗ (категорії С)
7. Оператор комп’ютерного набору, касир (в банку);
8. Офіціант, майстер ресторанного обслуговування
на базі 11 класу:
1. Слюсар з ремонту автомобілів, водій АЗ (категорії С);
2. Перукар (перукар-модельєр)  (платна).

     Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік  відповідно до наказу  № 122/1 від 25.08.2017р. створено навчально-практичний центр з професії «Швачка, кравець, закрійник» на базі Кременецького професійного ліцею. Центр відкритий з метою оновлення матеріально-технічної бази ліцею та сприятиме якісній підготовці робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб економіки. Він буде займатися не тільки первинною підготовкою, а перепідготовкою робітничих кадрів, підвищенням кваліфікації та стажуванням.
    Державне замовлення 2017-2018н.р. становило 200 учнів, яке було виконано на 100%.
   Учнівський контингент 2016-2017 н.р. складав 576, з них всі за державним замовленням.
 Випускниками ліцею в 2016/2017н.р. стало 170 учнів, які отримали дипломи кваліфікованого працівника, з них із відзнакою – 32.
Атестат про повну загальну середню освіту отримало 149 учнів.
  Результатом діяльності педагогічного колективу за навчальний рік є показник працевлаштування випускників за отриманою професією. Станом на 2018 рік планується  до випуску 208 учнів.
     За результатами попереднього працевлаштування фактичні дані становлять 119 учнів, 14 продовжили навчання у ВНЗ.
Виробниче та лабораторно-практичне навчання проводиться у навчально-виробничих майстернях, в лабораторіях, що мають відповідне обладнання, устаткування та методичне забезпечення для проведення уроків.
      Педагогічний колектив ліцею розпочав свою роботу над єдиною науково-методичною проблемою: «Впровадження інноваційних педагогічних, виробничих, виховних технологій у навчально-виробничий процес для розвитку креативної особистості». Усі заходи методичної роботи в ліцеї здійснювались з урахуванням мети, завдань і проблемної теми та рівня компетентності педагогічних працівників
  У структурі методичної роботи працюють 2 методисти, 8 методичних комісій та одна методична рада. Педагогічний колектив ліцею складає 90 працівників.
   Методичними комісіями  проведено 81 засідання, 18 проблемних семінарів 3 засідання обласної методичної секції. Викладачі ліцею дали 36 відкритих уроків та 7 творчих звітів. Дирекцією ліцею було відвідано 25 уроків та проведено 2 зрізи знань. Викладачами було розроблено 75 методичних розробок.
    На базі нашого навчального відбулося 3 засідання обласної методичної секції викладачів української мови та літератури (Вальчук Г.Ф.), викладачів зарубіжної літератури (Галяс Л.І.), педагогічних працівників професії «операторів комп’ютерного набору, касир (в банку)»
        Чотирма нашими учнями (Марксуріс Евеліна, Скрипаль Юлія, Васильєв Костянтин, Тріщук Ірина) зайнято  призові місця на обласних олімпіадах з іноземної мови, правознавства та конкурсі з української мови ім. П. Яцика.
Цікаво та змістовно були організовані та проведені предметні тижні іноземних мов, історії, математики, біології, української мови та літератури, інформатики, столярної майстерності. Розвитку творчих здібностей учнів сприяли конкурси професійної майстерності.
       З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно проводяться обласні контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи.
      Уроки теоретичного та практичного навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в методичному кабінеті.
      Навчальний заклад контролює проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами укладаються договори (наприклад ПП «РУТА» м. Одеса, «Мікоген» с. Вілія, ТОВ «Кожушок», ВАТ «Кременецький ГПРГ»), в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного навантаження учнів.
В основу виховної системи ліцею був покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.
Головна увага приділялася правовому та превентивному вихованню, завданням якого є сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини, надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень серед неповнолітніх.
         Не менш важливим напрямом виховання учнів в ліцеї є громадянське виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати.
       Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино-правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.
Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування (14 учнів), та соціально незахищених категорій. Всі учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  створено належні побутові умови для проживання у гуртожитку, організовано безоплатне гаряче харчування у їдальні ліцею, якість якого контролюється медпрацівником, адміністрацією ліцею.
      Центром виховної роботи в училищі є гуртожиток, в якому проживає  266 учнів. В гуртожитках створені усі необхідні житлово-побутові умови для проживання учнів. Санітарно-побутові умови підтримуються самими учнями.

2. Фінансово-господарська діяльність.
Фінансово-господарська діяльність велася і ведеться згідно доведеного кошторису та доведених лімітів за рахунок основного фонду (фінансування з обласного бюджету) та спеціального фонду.

На рахунок ліцею надійшло коштів
по спецфонду за січень-грудень 2017р. – 472270грн.;
за виробничу практику – 310000грн.;
по загальному фонду – 12428842грн..
з них виплачено:  зарплати – 7353889грн.;
стипендії – 23322084грн.;
комунальні послуги – 801012грн.
благодійний фонд – 92222грн.
В навчальному корпусі на першому поверсі та в центрі ПТО з професії «Швачка. Кравець. Закрійник» встановлена натяжна стеля на суму 34600грн., закуплений новий стенд розкладу занять та стенд для військового обліку (2800грн.).
    Проведено ремонт приміщення для центру ПТО з професії «Швачка. Кравець. Закрійник» - 250000грн. З фонду розвитку на суму 480500грн. закуплено 13 швейних машинок, плотер, проектор, комп’ютер з ПЗ «SAPER», розкрійний ніж, прасувальний комплект, дублюючий прес для центру ПТО. Придбані нові меблі на суму 64523грн. Закуплено 2 ноутбуки – 15800грн.; 1 монітор та 2 системних блоки – 5400грн., холодильник – 4000грн, новий газовий котел -153180грн. В гуртожитку замінена сантехніка: І під’їзд – 13000грн., ІІ під’їзд – 28000грн. За рахунок спец коштів закуплено принтер на суму 2564грн.; замінено вікна в майстерні кравців, вишивальниць, поставлено двері та енергозберігаючі вікна в газозварювальній майстерні на суму 49070грн; придбано телевізор – 3500грн.
3. Стан збереження та ефективність використання майна
     З боку керівництва ліцею приділялася відповідна увага ефективному використанню та збереженню державного майна, використовувати будівлі, мережі, обладнання. ДНЗ «КПЛ» має в наявності будівлі і споруди, які використовуються за призначенням та на які було виготовлено право власності. В ліцеї розроблений і виконується план попереджувально-профілактичного ремонту будівель і приміщень. Для підтримки обладнання в робочому стані та ефективного використання розроблені графіки планово-попереджувальних робіт, відповідно до яких проводиться поточний та капітальний ремонт.

   

     Директор   М. С. Яськевич

Немає коментарів

На платформі Blogger.