scripts

Атестація професії "Офіціант, майстер ресторанного обслуговування"

Відповідно до наказів управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 08.12.2017 №339 «Про проведення атестаційної експертизи професій у ДНЗ «Кременецький професійний ліцей», від 20.082009 №414 «Про затвердження перспективного плану проведення атестації та комплексних перевірок професійно-технічних навчальних закладів області» у період з 14 до 18 травня 2018 року експертна комісія у складі головних спеціалістів відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Носоненко Наталії Олександрівни та Комаровської Любові Іванівни, старшого майстра ДНЗ «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» Настин Марії Романівни провела атестаційну експертизу ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» з професій 7122 Офіціант та 5129 Майстер ресторанного обслуговування.
З метою визначення спроможності ліцею реалізувати державні вимоги до провадження освітньої діяльності з вищезазначених професій була здійснена перевірка наявної навчально-матеріальної бази,  навчально-методичного забезпечення щодо відповідності вимогам навчальних планів і програм, стану організації навчально-виховного процесу, якісного і кількісного складу педагогічних працівників для забезпечення належного рівня професійної підготовки, рівня навчальних досягнень учнів ліцею із професійної підготовки, а також системи управління процесом підготовки кваліфікованих робітників.
Рівень навчальних досягнень учнів з професійної підготовки оцінювався за результатами проведення комплексних кваліфікаційних завдань, під час виконання яких випускники закладу виявили в основному достатній рівень професійних знань, умінь та навичок. Завдання з професійно-теоретичної підготовки учні виконували у кабінеті організації та техніки  обслуговування в закладах ресторанного господарства, а з професійно-практичної підготовки – у сучасній  лабораторії організації обслуговування. 
На підставі аналізу матеріалів експертизи комісія дійшла висновку, що наявна навчально-матеріальна база та система управління процесом підготовки кваліфікованих робітників у ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» з визначених професій у цілому дозволяє реалізувати державні вимоги до здійснення освітньої діяльності, про що свідчать результати навчальних досягнень учнів та інші показники навчального закладу.

Немає коментарів

На платформі Blogger.