scripts

Адміністрація ліцею

Заступник директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Кременецький професійний ліцей»
Ященко Наталія Андріївна
Ященко Наталія Андріївна  працює заступником директора з навчально-виробничої роботи ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» з 2017 року. Має вищу освіту, у 2003 році закінчила Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Механіка» та здобула кваліфікацію механіка, математика-прикладника.
Стаж педагогічної діяльності Ященко  Н. А. становить  15 років,  з яких на керівній посаді - 4 роки, а на посаді заступника  директора з НВР ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» - 2 роки.
У 2019 році пройшла курси підвищення кваліфікації для новопризначених заступників керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Державному закладі вищої освіти «Київський університеті менеджменту освіти» при Національній академії педагогічних наук України, захистивши випускну роботу на тему «Ефективність діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти в ринкових умовах» (свідоцтво СП 35830447/3749-19 від 20 грудня 2019 року).
Відповідно до своїх посадових та функціональних обов’язків Ященко Наталя Андріївна ефективно здійснює контроль за освітнім процесом в ліцеї, забезпечує його діяльність відповідно до законодавчих актів,  нормативно-правових документів у галузі загальної середньої та професійної освіти,  Статутних завдань, вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.
Як заступник  директора Наталя Андріївна спрямовує взаємодію різних підрозділів закладу (методичних об’єднань, органів учнівського самоврядування, батьківського комітету, соціальних партнерів ), створює умови для впровадження інноваційних технологій в освітній процес. Ященко Н. А. бере активну участь в організації та проведенні атестації педагогічних працівників, сприяє підвищенню рівня  професійної майстерності педагогів, забезпечує методичний супровід навчально – виховного процесу в ліцеї, самоосвітньої діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання.
Наталя Андріївна дбає про якість освіти випускників, їх працевлаштування, профорієнтаційну діяльність ліцею, охорону життя та здоров’я учнів і працівників закладу. Вона спрямовує максимум зусиль для ефективного функціонування ліцею в ринкових умовах, вміло використовує професійний потенціал для ліцензування нових професій, різних видів професійної підготовки,  бере активну участь у співпраці  з підприємствами регіону, які є потенційними базами для проходження виробничої практики впровадження в майбутньому елементів дуальної форми навчання.
Ященко Наталя Андріївна надзвичайно відповідальна та працелюбна, наполеглива у досягненні поставленої мети, принципова у відстоюванні інтересів закладу та окремих учасників освітнього процесу. Вона толерантна, здатна позитивно впливати на колег, створювати атмосферу довіри та комфорту в колективі, володіє високим рівнем культури, поведінки і спілкування.
Наталя Андріївна постійно працює над підвищенням та оновленням професійного досвіду, чітко визначає мету і пріоритети сучасної професійної освіти, оптимально організовує навчально-виробничий процес в ліцеї, раціонально розподіляє робочі завдання, чітко визначає пріоритети та стратегію розвитку закладу. Вона є активним учасником обласних методичних секцій.

Немає коментарів

На платформі Blogger.