scripts

Оператор комп’ютерного набору, касир (в банку)


Про професію оператор комп'ютерного набору:

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов'язковим використанням комп'ютерної техніки.
Професія забезпечує навчання учнів в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки.
Професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Комп'ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів.У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини. 
Оператор комп'ютерного набору повинен уміти не тільки працювати на локальному комп'ютері, а й проводити монтаж та налагодження комп'ютерних мереж. В училищі для цього змонтована локальна мережа, що охоплює комп'ютери в двох корпусах. Локальна мережа училища забезпечує роботу в Інтернеті на всіх робочих місцях учнів і співробітників. Створений внутрішньоучилищний Інтранет - сайт, на якому розміщено величезну кількість документації, літератури, розважальної інформації. Мережеві технології використовуються для спілкування учнів та проведенні тестів з виставленням оцінок. 
Майстерня, в якій проводяться заняття операторів комп'ютерного набору, має площу більше ста кв.метрів та оформлена належним чином. Встановлено сучасне комп’ютерне обладнання, робочі місця учнів відповідають усім правилам техніки безпеки та ергономіки. Постійно проводиться оновлення парку комп'ютерів, удосконалюються мережеві технології. Окрасою майстерні є живі квіти та акваріум з рибками. 

Учні вивчають такі програми:

- Microsoft Windows XP, включно з додатками;
- Інтернет-браузер Microsoft Internet Explorer;
- Текстовий редактор Microsoft Office Word;
- Електронні таблиці Microsoft Office Excel;
- База даних Microsoft Office Access;
- Презентація Microsoft Office PowerPoint;
- Поштова програма Microsoft Office Outlook;
- Графічний редактор Adobe Photoshop;
- Видавнича система Adobe PageMaker;

Випускник повинен вміти:

- працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням;
- працювати в графічному редакторі;
- працювати з електронними таблицями, виконувати обчислення;
- виконувати операції з базами даних;
- оперувати з файлами та здійснювати запис на носії інформації;
- здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
- працювати з мережею Internet, електронною поштою;
- готувати до роботи устаткування та додаткове обладнання;
- керувати режимами та використовувати периферійне обладнання, системи передавання (приймання) даних;
- своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування;
- переносити текст на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
- у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство;
- виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

Сфера професійного використання випускника:

- обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
- комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
- обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.

Випускник повинен знати:

- правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку;
- технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується;
- послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах);
- стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
- діловодство;
- правила орфографії та пунктуації;
- технічні вимоги до комп’ютерного обладнання, витратних матеріалів для принтера; 
- основи організації праці;
- основи законодавства про працю;
- правила захисту інформації;
- інформаційні технології.
Випускник, може працювати на підприємствах, об'єднаннях, установах різних форм, власності, в банківських установах, у видавництвах, редакціях, в офісах фірм за напрямками: 
- оператор комп'ютерного набору (створення та редагування складних текстових документів, володіння методом "сліпого" десятипальцевого методу набору. Робота з друкуючими пристроями різних типів); 
- офіс-менеджером (ведення діловодства, ефективне використання засобів обчислювальної, друкарської, копіювальної та іншої офісної техніки, застосування сучасних технічних засобів і технологічних процесів оброблення документів і інформації, створення анімованих презентацій); 
- верстальник (професійна верстка друкованих видань засобами комп’ютерної верстки, створення макетів видань та стилів, додрукова підготовка); 
- оператор з обробки баз даних (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації, основи бухгалтерського обліку); 
- дизайнер комп'ютерної графіки (створення об'єктів ділової та ілюстративної графіки, рекламних проспектів та Інших видів друкованої продукції); 
- використання інформаційних ресурсів мережі Internet (пошук та обмін інформацією, користування електронною поштою і т.д.); 
- дизайнер презентацій та комп'ютерної анімації сторінок, простих Online ігрових програм і т.д.);

Про професію касир (в банку)

Касир (в банку) – це працівник, який завідує прийомом і видачею грошей, цінних паперів, управляє грошовою касою, продає квитки. Назва професії прийшло до нас із Західної Європи, де, в свою чергу, вона взяла початок від італійського слова cassa – «ящик». В залежності від специфіки роботи, виділяються банківські касири, валютні касири, продавці-касири, працівники квиткових кас, касири-бухгалтери.
Ще з давніх-давен існувала традиція в невеликій групі людей призначати відповідального за зберігання грошових коштів. У Древній Русі існувала посада «казначея» – людини, що зберігала скарбницю приватних осіб, бояр і князів. У сучасному вигляді посада касира з'явилася в кінці ХІХ століття з винаходом перших контрольно-касових машин і швидко набула широкого поширення, що було пов'язано з розвитком великих міст і торгівлі.
Так професія «касир банку» зародилася у надрах банківської справи. У давнину усіх, хто цим займався називали банкірами. З розвитком торгівлі та грошових оборотів з’явилася група людей, які займалися розміном грошей, значення і багатство яких постійно зростало разом з політикою і могутністю держави.
Під впливом науково-технічного прогресу професія касира зазнала значних змін. Нині існують пристрої для рахування і сортування грошей, детектори валют. На зміну рахівницям прийшли калькулятори і персональні комп'ютери, розрахунки здійснюються за допомогою сучасних технічних засобів.

Характер роботи

Праця касира (в банку) ручна з елементами механізованої. Присутній вимушений швидкий темп роботи, одиничне виробництво.  Робота касира в банку відноситься до напруженої розумової праці, в значній мірі пов’язана з роботою на персональному комп’ютері та спілкуванні з клієнтами банку. Для неї характерні значні емоційно-психічні навантаження, отже на касира лягає велика відповідальність за зберігання грошей і цінностей, за збитки у разі невмисних дій або недбалого ставлення до своїх обов’язків, відповідальність за провинність щодо оформлення документів. 
Робота касира банку суто індивідуальна, йому доводиться постійно спілкуватися з клієнтами, тому йому повинні бути притаманні такі властивості, як схильність до роботи з цифрами та знаковими системами, стриманість, ввічливість, терпіння, висока самодисципліна, акуратність. Ці риси викликають повагу і задоволеність працею касира з боку клієнтів. Поняття «комерційної таємниці» тісно пов’язане з порядністю банківського працівника. Розмови про виробничі справи, залишення фінансових документів без нагляду або винесення їх за межі службових приміщень, а над усе передача їх стороннім особам для нього неприпустимі. 

Касир повинен знати:

– нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій; 
– форми касових і банківських документів; 
– правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних  паперів; 
– порядок оформлення прибуткових і видаткових документів; 
– ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання; 
– порядок складання касової звітності; 
– перелік інформації, що становить службову таємницю або носить  конфіденційний характер. 

Повинен уміти:

– виконувати операції з приймання грошей, визначення справжності та платіжності грошей, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами; 
– сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні  та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети; 
– формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з  інструкцією про емісійно-касову роботу; 
– обмінювати пошкоджені грошові білети й монети; 
– складати касову звітність.

Медичні обмеження.

Професія протипоказана людям, які страждають на: 
– захворювання центральної нервової системи, 
– захворювання слуху і зору, 
– захворювання шкіри, 
– захворювання опорно-рухового апарату . 
– захворюванням легенів.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей:

– схильність до роботи з цифрами та знаковими системами, 
– професія більше підходить людям, які добре почуваються у світі  абстракцій та математичної логіки, яким подобається працювати з документами та грошовими знаками, 
– стриманість, 
– ввічливість, 
– терпіння, 
– самоконтроль, 
– добра вольова регуляція психічних процесів.  

Перспективи.

Заробітна плата касира досить висока. У державних структурах її рівень визначається відповідно до штатного розкладу. У приватному секторі вона обумовлюється контрактом, що складається під час прийому на роботу.  Вірогідність працевлаштування за спеціальністю «касир банку» після закінчення навчання – висока. Ризик безробіття – мінімальний. 
 Рівень заробітної плати контролера банку визначається такими чинниками: а) місцем роботи (державний чи приватний сектор); б) рівнем кваліфікації та досвідом роботи; в) результатами атестації. У державних структурах рівень заробітної плати визначається відповідно штатного розкладу. У приватному секторі зарплата обумовлюється контрактом, що складається під час прийому на роботу. Галузеві та регіональні потреби господарства та банківських структур щодо відповідної професії постійні, у зв'язку з розвитком в Україні банківської діяльності. Ми щиро вітаємо і із задоволенням навчимо всіх, хто обере цю надзвичайно відповідальну професію – «касир (в банку)». Робочі місця банку чекають на молодих кваліфікованих робітників.
На платформі Blogger.