Оператор комп’ютерного набору, касир (в банку)

Освітньо – кваліфікаційна характеристика 
1.             Професія – Оператор комп’ютерного набору
2.             Кваліфікація - І категорія

3.             Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.
Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.
4.             Загальнопрофесійні вимоги
-         раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
-         дотримуватись норм технологічного процесу;
-         не допускати браку в роботі;
-         знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
-         використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
-         знати інформаційні технології.
5.             Вимоги до кваліфікаційного  рівня осіб, які навчатимуться в системі  професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи..
6.             Сфера професійного використання випускника:
         обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
         комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
         обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.
7.             Специфічні вимоги:
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.
Оператор комп’ютерного набору, касир (в банку) Оператор комп’ютерного набору, касир (в банку) Reviewed by Володимир Трофимлюк on 21.3.14 Rating: 5