scripts

Публічна інформація закладу освіти згідно статті №30 Закону України про освіту

Назва документу

Посилання на сторінку

1.                   

Статут ЗО (установчі документи)

https://www.dnzkpl.pp.ua/2018/08/blog-post_16.html

 

2.                   

Структура та органи управління закладу освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/03/blog-post_26.html

3.                   

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/03/blog-post_9753.html

 

4.                   

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/04/2014.html

 

5.                   

Річний звіт про діяльність закладу освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/05/blog-post_6.html

 

6.                   

Кошторис закладу та всі зміни до нього

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/05/blog-post_29.html

 

7.                   

Результати моніторингу якості освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/06/blog-post.html

 

8.                   

Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/06/2014.html

 

9.                   

Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/08/blog-post.html

 

10.                

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/09/blog-post.html

 

11.                

Правила прийому до закладу освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/09/blog-post_1.html

 

12.                

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/09/blog-post_10.html

 

13.                

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/09/blog-post_30.html

 

14.                

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

https://www.dnzkpl.pp.ua/search/label/Документи?&max-results=10

 

15.                

Мова (мови) освітнього процесу

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/10/blog-post_58.html

 

16.                

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/10/30102014.html

 

17.                

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/10/ZUNR.html

 

18.                

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/12/blog-post_17.html

 

19.                

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/11/blog-post.html

 

20.                

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

https://www.dnzkpl.pp.ua/2015/09/150.html

 

21.                

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/03/blog-post_9004.html

 

22.                

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/04/blog-post.html

 

23.                

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/04/blog-post_1.html

 

24.                

Свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2018/08/blog-post_58.html

 

25.                

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти

https://www.dnzkpl.pp.ua/2014/04/blog-post_7.html

26.                

Освітні програми

https://www.dnzkpl.pp.ua/2018/08/blog-post_54.html

 

Немає коментарів

На платформі Blogger.