Електрогазозварник, коваль ручного кування


Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1.Професія 7221.2 Коваль ручного кування
2. Кваліфікація – 3 розряд
3.Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: будову повітродувних установок; ковальські властивості основних металів; способи згинання різних ресорних листів зі сталі різних марок; правила та прийоми ковальського зварювання; розміри припусків на обробку та допуски на поковку; елементарні способи підрахунку маси матеріалу, необхідного для
найпростіших поковок; режими нагрівання і кувальну температуру сталі різних марок; прийоми та послідовність переходів кування; правила кування коней; типи підків; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів.
Повинен уміти:
Виконувати ручне кування за ескізами, шаблонами і взірцями деталей середньої складності з чистовим обробленням поверхонь і точним дотриманням розмірів; гнути, відтягувати, відбортовувати та висаджувати вироби середньої складності різної конфігурації з листового металу товщиною від 5 мм до 8 мм за кресленнями та шаблонами; наганяти ресорні хомути в гарячому стані на ресори до 10 листів, з правкою та перевіркою за косинцем; правити штамповані деталей з листового металу без горловини в гарячому та холодному стані з перевіркою за кресленнями та шаблонами; виготовляти інструмент, необхідний для ковальських робіт; виконувати роботу як підручний коваля вищої кваліфікації під час кування особливо складних та відповідальних деталей з чистовим обробленням поверхонь, а також під час згинання ресорних листів
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватись норм технологічного процесу;
- виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
- забезпечувати робочий стан і показники надійності роботи ковальського обладнання;
- сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянки, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
- знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, правила безпеки при роботі зі шкідливими та отруйними хімічними реактивами, правила безпечної експлуатації обладнання, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; здійснювати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку; вживати в разі необхідності заходи щодо запобігання й усунення непередбачених виробничих негативних явищ (отруєння хімічними, токсичними речовинами, пожежі, аварії тощо).
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – коваль ручного кування 2-го розряду:
- за умови продовження первинної професійно-технічної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах 1, 2, 3 атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника:
Обробка металу: кування, штампування, карбування.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік : по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика
1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник
2. Кваліфікація – 2 розряд.
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен уміти: виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій із вуглецевих сталей першої групи зварюваності, Ст. 1 – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм, встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок.
Виконувати ручне кисневе різання бензинокисневими різаками і газокисневими різаками сталевого легковагового і важкого лому.
Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізаємості (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну; на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах.
Готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ.
Прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях.
Готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання. Зачищати шви після зварювання.
Забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах.
Наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.
Читати прості креслення (до двох основних проекцій)..
Повинен знати: основи знань про будову і принцип дії
електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; перетворювачі;
газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави; зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і під шаром флюсу; зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів;газової апаратури
способи і основні прийоми підготовки кромок; види підготовки країв; вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види підготовки кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;
основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (гас, бензин), які застосовує під час зварювання;
залишковий тиск газу в балонах, який допускається;
правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і автоматичного зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;
призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;
призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр);
причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум’я;
габарити лому за Державним стандартом..
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.
Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника:
Виробництво машин та устаткування.
7. Специфічні вимоги:
1. Вік - по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
2. Стать – жіноча, чоловіча.
3. Медичні обмеження
Електрогазозварник, коваль ручного кування Електрогазозварник, коваль ручного кування Reviewed by Володимир Трофимлюк on 21.3.14 Rating: 5