scripts

Відкритий урок з української мови у Кременецькому професійному ліцеї

    20 лютого 2015 року в Кременецькому професійному ліцеї викладач української мови та літератури Жаборовська Наталія Миколаївна провела відкритий урок з української мови у групі №35 (професія «Перукар, манікюрниця») на тему: «Робота над помилками, допущеними у письмовій статті. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах. Пунктуація».
   На уроці учні поглибили знання про основні орфограми та пунктограми, удосконалювали вміння грамотно писати, розвивали  культуру усного та писемного мовлення, використовували свої знання на практиці. Викладач використала різні методи та засоби навчання учнів: бесіда, колективна робота, робота в групах, робота в парах, самостійна робота з індивідуальними картками професійного спрямування,  інтерактивні вправи «Мозковий штурм» та «Мікрофон». Також учні удосконалювали навички діалогічного мовлення, вони складали діалоги професійного змісту «У салоні краси», потім розіграли їх в особах «Перукар – клієнт» та «Манікюрниця – клієнт», продемонструвавши вміння уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, оригінально сформулювати свою думку, дібрати влучні, переконливі аргументи, дотримуватись правил поведінки і мовленнєвого етикету в розмові, використовували каталоги із зачісками, стрижками, візерунками для манікюру.
   На відкритому уроці були присутні заступник директора в начально-виробничої роботи Калітка Сергій Михайлович, методист Зорич Галина Максимівна, голова методичної комісії викладачів філологічних дисциплін Вальчук Галина Федорівна, викладачі ліцею.

Немає коментарів

На платформі Blogger.