scripts

Відкритий урок з англійської мови на тему: «Our food. Our World»

Викладач англійської мови Киричук Зоряна Володимирівна провела відкритий урок з англійської мови у групі №15 (професія «Перукар, манікюрниця») на тему: «Our food. Our World».

Урок передбачав досягнення наступної мети, а саме:

  • застосування лексичних конструкцій із теми «Food», вивчених на попередніх уроках; 
  • розвиток соціокультурної компетенції; 
  • засвоєння лінгвістичної теорії, вироблення системи мовленнєвих умінь і навичок; 
  • розвиток творчої діяльності учнів, умінь і навичок, психологічної готовності до спілкування в різних ситуаціях.
Для проведення уроку Зоряна Володимирівна використала візуальні таблиці, роздатковий матеріал, мультимедійний пристрій.
 
Урок проходив у постійному англомовному діалозі з учнями. Використаний метод бесіди, який спрямовував учнів на проведення аналізу, порівнянь, також ситуативні вправи, які застосувались для вдосконалення знань,умінь і навичок учнів. 
 
Під час уроку викладач використала міжпредметні зв’язки, звісно, що простежувався тісний зв'язок з професією. 
Учні під час уроку проявляли високий інтерес і активність, практикували застосування свого словникового запасу. У легкій та невимушеній формі пройшов відкритий урок англійської мови.

Цілі, які були поставлені викладачем, повністю досягнуті. Урок оцінено на високому науково-методичному рівні.

Немає коментарів

На платформі Blogger.