scripts

Результати моніторингу

Результати моніторингу про вплив правової освіти на рівень формування правової компетентності учнів.

Велику частину свого життя учні проводять у навчальних закладах. Тут не лише одержують основи знань, а й спілкуються і взаємодіють з одногрупниками і вчителями. І одним з основних чинників , що впливають на ставлення до навчання ,є психологічна атмосфера у групі. Вона залежить від взаєморозуміння, співпраці, від гнучкості поведінки учнів та відсутності в них відкритих агресивних тенденцій.
Шляхом психодіагностики виявлялися підлітки, які не готові до конструктивної поведінки в конфлікті, та агресивних учнів, яким необхідна психокорекція.
Конфліктні ситуації та агресивність учнів, що іноді виникають між учнями, учнями та батьками, учнями та вчителями, примушують шукати шляхи їх подолання.
За результатами діагностики К.Томаса «Конфлікт його причина» проведеної у ліцеї було виявлено високий рівень агресії та схильність до конфліктних ситуацій у 3 чол., середній рівень агресивності показав у 8чол., 31 чол.показав відсутність агресивності та конфліктності.
Рівень агресивності учнів
За наступним напрямком роботи щодо профілактики шкідливих звичок серед учнів та шляхів подолання проблем, що виникають у батьків і дітей у зв’язку з виникненням таких звичок. Було проведено дослідження на тему: «Формування здорового способу життя учнів»
Динаміка ставлення учнів до вживання алкоголю (20%), не вживають 80%
Динаміка ставлення учнів до вживання наркотиків (0%), не вживають 100%
Динаміка ставлення учнів до тютюну (25%), 75% не палять
Результати досліджень показали,що
збереження здоров'я учнів залежить:
• від них самих —82,16%
• від батьків – 8,93%
• від лікарів – 3,5%
• від друзів – 1,18%
• від вчителів – 2,23%
• від інших людей - 2%
Мета роботи-- це забезпечення постійної відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального середовища. Велика увага приділяється вихованню молодого покоління з використанням профілактичних заходів. Дані заходи проводяться також з метою посилення здорового способу життя.
Рекомендації
1. Удосконалити співпрацю педколективу з батьками в напрямку збереження здоров’я учнів.
2.Розробити і реалізувати комплекс заходів по формуванню здорового способу життя, забезпеченню повноцінного фізичного розвитку учнів із залученням до цього процесу співробітників правоохоронних органів, протипожежної служби, медичних працівників, інших фахівців.
Особливим напрямком роботи ліцею є сприяння правовому просвітництву учнів, вчителів та батьків з питань прав дитини та їх захисту. Зокрема надавалась допомога педпрацівникам по підготовці бесід з учнями, підбору літератури, проведенні занять з правової тематики з урахування психологічних особливостей учнів.
Тому, вважаю за доцільне проводити індивідуальну роботу з учнями по питанню правової освіти ,відвідувати сім'ї ,діти яких схильні до правопорушень, продовжувати проводити зустрічі із лікарями ЦРЛ, працівниками прокуратури та міліції. Залучати батьків відвідувати навчальний заклад. Знайомити батьків з результатами анкетування , проведеного серед учнів, на батьківських зборах, надавати батькам рекомендації по питанню виховання дітей та особистих проблем,які виникають у батьків у спілкуванні з дітьми.





Практичний психолог Боцюк В.С,

На платформі Blogger.