scripts

Директор ліцею

Яськевич Марія Степанівна працює на посаді директора ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» з  2011 року, педагогічний стаж роботи становить 23 роки.  Марія Степанівна має вищу освіту, у 2016 році закінчила Вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» і здобула ступінь магістра за спеціальністю «Правознавство». У 2019 році пройшла курси підвищення кваліфікації керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у Навчально-науковому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації на базі Подільського державного аграрно-технічного університету, захистивши випускну роботу на тему: «Інновації в освітньому менеджменті професійного (професійно-технічного) закладу»   (свідоцтво СС 22769675/000363-19 від 04.07.2019).
За час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе як відповідальний і вимогливий керівник, сучасний менеджер в освіті, який володіє інноваційними методами та засобами управління навчальним закладом.  Яськевич М. С. володіє широким спектром стратегій управління, вміє продукувати оригінальні ідеї, активно використовує та поширює їх професійному середовищі. Директорка успішно забезпечує контроль за всіма напрямами освітнього процесу в ліцеї, вміє ставити мету і досягати її послідовними обґрунтованими діями. Яськевич Марія Степанівна активно впроваджує сучасні форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують якість  навчання учнів  та максимальну ефективність функціонування закладу, постійно вносить пропозиції щодо вдосконалення освітньої діяльності в ліцеї.
 Марія Степанівна наполегливо працює над створенням в закладі комфортних умов, які дають можливість здобувачам освіти реалізовувати себе в суспільному середовищі та бути готовому до вимог сучасності, спонукає педагогічних працівників до формування в  учнів соціальної та громадянської позиції, підвищення рівня духовної культури, культури спілкування та підготовці до майбутньої професійної діяльності. Марія Степанівна контролює забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Вона доклала максимум зусиль для будівництва нової учнівської їдальні, осучаснення бібліотеки, капітального ремонту спортивного та актового залів.
За дев’ять  років роботи на керівній посаді зуміла організувати колектив професійного ліцею та батьків учнів на докорінні перетворення як у зовнішньому, так і внутрішньому упорядкуванні навчального закладу та зміцненні матеріально-технічної бази. Велику увагу приділяє естетиці оформлення навчальних корпусів, майстерень, гуртожитку. З ініціативи Марії Степанівни та завдяки її наполегливості в ліцеї ліцензовано нові професії, відкрито два навчально-практичні центри, створено і обладнано навчальні майстерні та лабораторії, проведено ремонти всіх навчальних об’єктів.
Директорка ефективно співпрацює з місцевими громадськими організаціями, підприємствами-замовниками робітничих кадрів. Щорічно звітує про свою роботу на зборах трудового колективу навчального закладу. Дбає про імідж ліцею.
Яськевич Марія Степанівна постійно працює над удосконаленням свого фахового та загальнокультурного рівня, має великий особистий потенціал та високу працездатність. Вона доброзичлива й комунікабельна, здатна створювати навколо себе атмосферу психологічного комфорту. Уважне ставлення Марії Степанівни  до кожного працівника, принциповість, наполегливість, висока вимогливість до себе стали запорукою великого авторитету й поваги як в учнівському колективі, так і серед колег та батьків.

Немає коментарів

На платформі Blogger.