scripts

Атестаційна експертиза професії "Швачка"У Кременецькому професійному ліцеї відбувається атестаційна експертиза з професії "Швачка".
З метою визначення спроможності ліцею реалізувати державні вимоги до провадження освітньої діяльності з вищезазначених професій була здійснена перевірка наявної навчально-матеріальної бази, навчально-методичного забезпечення щодо відповідності вимогам навчальних планів і програм, стану організації навчально-виховного процесу, якісного і кількісного складу педагогічних працівників для забезпечення належного рівня професійної підготовки, рівня навчальних досягнень учнів ліцею із професійної підготовки, а також системи управління процесом підготовки кваліфікованих робітників.
 
 
 
  
 
Рівень навчальних досягнень учнів з професійної підготовки оцінювався за результатами проведення комплексних кваліфікаційних завдань, під час виконання яких випускники закладу виявили достатній рівень професійних знань, умінь та навичок.


Немає коментарів

На платформі Blogger.