scripts

ЗВІТ про роботу директора ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» Яськевич М.С. за 2017-2018 навчальний рік


1. Організація управління діяльністю ліцею
У своїй діяльності ДНЗ «Кременецький професійний ліцей» керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно правовими актами, а також Статутом навчального закладу.
«Кременецький професійний ліцей» поставив в якості мети підготовку професійно-компетентних, конкурентоспроможних робітників на основі орієнтації на загальнолюдські цінності, виховання особистості, здатної до творчої та свідомої самостійної діяльності, що вміє спілкуватися і трудитися в гармонії з собою, природою та суспільством. Як директор, я повинна створювати оптимальні умови для навчання та розвитку творчого потенціалу учня, згуртування груп та педагогічного колективу. Особливу увагу приділяю оновленню змісту освіти, забезпеченню виконання концепції професійного навчання, забезпеченню виконання державного замовлення на підготовку робітничих кадрів; проведенню  навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів; забезпеченню виконання концепції професійного навчання, формуванню престижності висококваліфікованої робітничої професії; збереженню учнівського контингенту, кадрів та створеного педагогічного потенціалу; впровадженню інноваційних педагогічних та виробничих технологій у навчальний процес; утриманню фінансової стабільності; розвитку матеріально-технічного забезпечення навчально-виробничого процесу; визначенню структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати; реалізації стратегічних напрямків розвитку професійно-технічної освіти.
У 2017 році ліцей прийняв до своїх лав 200 першокурсників – 100% держзамовлення. Випускниками закладу стало 226 учнів. Учнівський контингент 2017-2018 н. р. складав 576, з них всі за державним замовленням.
В ліцеї здійснюється навчання з таких професій:
на базі 9 класу:
1.     Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
2.     Столяр будівельний, паркетник;
3.     Кравець, вишивальник;
4.     Електрогазозварник, коваль ручного кування;
5.     Перукар (перукар-модельєр), манікюрник;
6.     Слюсар з ремонту автомобілів, водій АЗ (категорії С)
7.     Офіціант, майстер ресторанного обслуговування
на базі 11 класу:
1.     Слюсар з ремонту автомобілів, водій АЗ (категорії С);
2.     Перукар (перукар-модельєр)  (платна);
3.     Швачка;
4.     Закрійник (платна).
У минулому навчальному році  педагогічний колектив ліцею  працював над оновленням змісту, форм, методів і засобів навчання, шляхом широкого впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій. За результатами моніторингу рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями 90% педагогічних працівників ліцею у своїй роботі використовують комп’ютерну техніку.
Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік  відповідно до наказу № 122/1 від 25.08.2017р. створено навчально-практичний центр з професії «Швачка, кравець, закрійник» на базі Кременецького професійного ліцею. Центр відкритий з метою оновлення матеріально-технічної бази ліцею та сприятиме якісній підготовці робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб економіки. Він буде займатися не тільки первинною підготовкою, а перепідготовкою робітничих кадрів, підвищенням кваліфікації та стажуванням.
В цьому навчальному році здійснюється робота по підготовці матеріально-технічної бази, кадрового та методичного забезпечення центру ПТО з професії електрогазозварник, коваль ручного кування.
Випускниками ліцею в 2017/2018 н. р. стало 226 учнів, 223 з яких отримали дипломи кваліфікованого працівника, з них із відзнакою – 33.
Атестат про повну загальну середню освіту отримало 200 учнів.
Результатом діяльності педагогічного колективу за навчальний рік є показник працевлаштування випускників за отриманою професією. Станом на 2018 рік планується  до випуску 208 учнів.
Ліцей контролює подальше працевлаштування випускників. В цьому році працевлаштовано 167 випускників, 42 продовжили навчання у ВНЗ.

2. Робота щодо формування учнівського контингенту.
Учнівський контингент 2017/2018 н. р. складав 576 учнів, з них всі за державним замовленням.
Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання робітничої кваліфікації, розглядалося щоквартально на нарадах при директорові, що дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за індивідуально-виховну роботу з учнями, що мають пропуски навчальних занять, задіяні заходи виховного, дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та їх батьків із залученням служби дітей, органів опіки місцевого самоврядування, кримінальної поліції по поверненню учнів на навчання.
Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, на контролі в директора щоденне відвідування учнів пільгової категорії. Заступником директора по НВхР проводяться підсумки відвідування учнями навчальних занять за день.
За результатами проведеного аналізу питання виносять на нараду при директорові з метою вивчення системи роботи класного керівника та майстрів в/н груп по контролю за відвідуванням занять та запобіганню порушень учнями правил внутрішнього розпорядку ліцею.
3. Виконання державного замовлення та договорів щодо підготовки фахівців.
Контрольні показники держзамовлення формуються за результатами вивчення регіонального ринку праці, відповідно до угод про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених з підприємствами, установами, організаціями. Кількість таких двосторонніх договорів між навчальним закладом та замовниками робітничих кадрів на набір за державним замовленням 2017/2018н.р. складає 200 учнів, на підготовку кваліфікованих робітників.
В березні 2017 року на високому рівні був проведений День відкритих дверей. Саме завдяки йому ми показали майбутнім вступникам переваги навчання за професійним спрямуванням. Багато-хто відразу вирішив навчатися в нашому закладі і вже влітку подав документи. Проте профорієнтаційну роботу слід проводити не лише за декілька місяців до вступу, а протягом усього року. Найкращою рекламою для нас є ж наші випускники – висококваліфіковані, обізнані у своїй професії працівники, що мають попит на ринку праці.
Виробниче та лабораторно-практичне навчання проводиться у навчально-виробничих майстернях, в лабораторіях, що мають відповідне обладнання, устаткування та методичне забезпечення для проведення уроків.
4.     Методична та виховна робота.
Педагогічний колектив ліцею продовжує свою роботу над єдиною науково-методичною проблемою: «Впровадження інноваційних педагогічних, виробничих, виховних технологій у навчально-виробничий процес для розвитку креативної особистості». Усі заходи методичної роботи в ліцеї здійснювались з урахуванням мети, завдань і проблемної теми та рівня компетентності педагогічних працівників
У структурі методичної роботи працюють 2 методисти, 8 методичних комісій та одна методична рада. Педагогічний колектив ліцею складає 91 працівник.
Основним змістом методичної роботи в ліцеї:
- Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального закладу.
- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання.
- Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників через різноманітні форми методичної роботи.
- Забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів.
- Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій.
- Пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та виховання учнівської молоді.
- Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази.
- Залучення педагогів до експериментально-дослідницької роботи.
- Атестація педагогічних працівників.
Основною метою методичної роботи у навчальному закладі є забезпечення умов систематичної колективної, групової та індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх фахового та методичного рівнів та на психолого-педагогічну підготовку педагогів.
Навчальний заклад намагається постійно оновлювати зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, за яких весь педагогічний колектив може реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота спрямована на розвиток і вдосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію навчально-виховного процесу.
Уся методична робота заснована на таких принципах: науковості, системності, конкретності, творчості.
Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені терміни. Розглядаються всі заплановані питання та приймаються рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. Основними питаннями були:
- Аналіз якості знань учнів ліцею;
- Атестація професії «офіціант, майстер ресторанного обслуговування»;
- Реєстрація та підготовка учнів до здачі ЗНО;
- Вибір та замовлення підручників;
- Розвиток та удосконалення роботи навчально-практичного центру з професії «Швачка. Кравець. Закрійник»
Педагогічна рада ліцею визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. Всього за навчальний рік проведено 11 засідань, з яких 5 позачергових.
Згідно планів роботи щомісяця проводяться інструктивно-методичні наради, на яких вивчаються та обговорюються нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, гурткова робота, конкурси професійної майстерності, олімпіади. За рік проведено 11 інструктивно-методичних нарад, основними питаннями яких були:
- Робота педколективу над методичною проблемою ліцею;
- Стан індивідуальної методичної роботи викладачів та майстрів в/н;
- Резерви підвищення ефективності уроку;
- Естетичне виховання учнів;
- Атестація педагогічних працівників;
- Роль «творчої майстерні» викладача та майстра в/н в підвищені ефективності уроку;
- Координація роботи ліцею з батьками та громадськістю: здобутки та перспективи;
- «Ярмарок професій» тощо.

Методичними комісіями  проведено 82 засідання, 18 проблемних семінарів 3 засідання обласної методичної секції. Викладачі ліцею дали 39 відкритих уроків та 9 творчих звітів. Дирекцією ліцею було відвідано 25 уроків та проведено 2 зрізи знань. Викладачами було розроблено 75 методичних розробок.
Атестація педпрацівників проводилася  в установлені терміни згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Так у цьому навчальному році атестацію пройшло 19 педагогічних працівників:
Майстрів в/н – 7
Викладачів загальноосвітніх дисциплін – 3
Викладачі ПТП – 6
Практичний психолог – 1
Вихователі – 2
Важливою формою методичної роботи є індивідуальна праця педагога: самоосвіта, індивідуальна робота над методичною проблемою, творчі звіти педагогів, опрацювання фахових журналів і методичної літератури. Впродовж навчального року 8 майстрів виробничого навчання та 2 викладачі пройшли перепідготовку та навчання в «Хмельницькому центрі ПТО сфери послуг» НПЦ сучасних технологій та дизайну. Майстер в/н Захарків Л. Б. та викладач ПТП Красовська С. І. брали участь в конкурсі-майстерності «Прорив легкої промисловості-2018» та зайняли призове місце.
В 2017/2018 н. р школою передового педагогічного досвіду було вивчено та узагальнено досвід 4 педагогічних працівників (Денисевич С. М., викладача історії та правознавства, Мороз Н. М., викладача математики та фізики, Кравця В. В., викладача ПТП за професією «столяр будівельний паркетник», Дмитрів Н. О., викладача ПТП за професією офіціант, майстер ресторанного обслуговування).
У 2017/2018н.р. 17 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації.
Майстер в/н Бодяк Катерина Іванівна опублікувала власний авторський матеріал професійно-практичної підготовки «Комплексно-кваліфікаційні завдання по професії «Офіціант, майстер ресторанного обслуговування» в мережі Інтернет на сайті: SUPER.UROK-UA.com
Учні регулярно залучаються до  різноманітних конкурсів професійної майстерності (в 9 конкурсах прийняло участь 28 учнів), виховних заходів. З 12 загальноосвітніх дисциплін було проведено олімпіади. Щорічно учні навчального закладу беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика серед учнів ПТНЗ області та у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, до яких готує викладач української мови і літератури Вальчук Галина Федорівна. У 2017/2018н.р. учениця навчального закладу Тріщук Юлія Богданівна стала  переможцем у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика серед учнів ПТНЗ області та була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.
Цікаво та змістовно були організовані та проведені предметні тижні іноземних мов, історії, математики, біології, української мови та літератури, інформатики, столярної майстерності. Розвитку творчих здібностей учнів сприяли конкурси професійної майстерності.
З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно проводяться обласні контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи.
Уроки теоретичного та практичного навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в методичному кабінеті.
В рамках здійснення профорієнтаційної роботи з майбутніми випускниками загальноосвітніх навчальних закладів колектив «Кременецького професійного ліцею» провів 19 профорієнтаційних заходів, зокрема День відкритих дверей - «Ярмарок професій», який відбувся 19 квітня 2018 року.  У програмі відбулося знайомство з навчальним закладом, його потенціалом, можливостями та перспективами для випускників, огляд професій, демонстрація матеріалів технічної та навчальної бази ліцею, демонстрація учнівських робіт, майстер-класи та конкурси професійної майстерності та об’ємна культурно-мистецька програма для знайомства з виховною роботою ліцею.
Розклад занять складений з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог відповідно до навчальних планів кожної групи. До розкладу занять окремо додається розклад проведення консультацій та проведення ДПА, доповнення до розкладу занять щодо організації навчання учнів, що входять до спец групи з фізичної культури
Навчальний заклад контролює проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами укладаються договори (наприклад ПП «РУТА» м. Одеса, «Мікоген» с. Вілія, ТОВ «Кожушок», ВАТ «Кременецький ГПРГ»), в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного навантаження учнів.
В основу виховної системи ліцею був покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.
Головна увага приділялася правовому та превентивному вихованню, завданням якого є сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини, надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті, створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії, а також подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів насильства та правопорушень серед неповнолітніх.
Не менш важливим напрямом виховання учнів в ліцеї є громадянське виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати.
Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино-правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.
Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів-сиріт (9 учнів) і учнів, позбавлених батьківського піклування (16 учнів), та соціально незахищених категорій. Всі учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування отримують пільги, доплати, компенсації згідно чинного законодавства. Для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  створено належні побутові умови для проживання у гуртожитку, організовано безоплатне гаряче харчування у їдальні ліцею, якість якого контролюється медпрацівником, адміністрацією ліцею.
Центром виховної роботи в училищі є гуртожиток, в якому проживає  266 учнів. В гуртожитках створені усі необхідні житлово-побутові умови для проживання учнів. Санітарно-побутові умови підтримуються самими учнями.

5.Фінансово-господарська діяльність.
Фінансово-господарська діяльність велася і ведеться згідно доведеного кошторису та доведених лімітів за рахунок основного фонду (фінансування з обласного бюджету) та спеціального фонду.
На рахунок ліцею надійшло коштів:
         По спецфонду за січень-серпень 2018 р. – 468678 грн.
         За виробничу практику – 256000 грн.
         По загальному фонду – 8120427 грн.
         З них виплачено зарплати – 5262971 грн.
         Матеріали – 400680 грн.
         Стипендії – 1664124 грн.
         Комунальні послуги – 610879 грн.
         Благодійний фонд – 160954 грн.

За даний період у зв'язку з відкриттям навчально-професійного центру по професії електрогазозварювальник проведено ремонт майстерні електрозварювальників, замінено вікна на енергозберігаючі, замінено двері, відремонтовано підлогу в майстерні зварювальників на суму – 650 000 грн. Закуплено чотири ноутбуки, два сканери, телевізор, встановлено відео спостереження на суму 100 000 грн. З фонду розвитку закуплено:
1.                            Апарат повітряно-плазмового різання потужністю 45А, 1 штука (111 541 грн.).
2.                            Зварювальний апарат TransSteel 2200 MP/Set/EF «або еквівалент», 5 штук (349 663,00 грн.).
3.                            Зварювальний апарат TransSteel 2700c, 4R/FSC, 5 штук (465 967,00 грн.).
4.                            Верстат плазмового різання металу з ЧПУ NT – Plasma -1530-StM “або еквівалент» (в комплекті), 1 штука (299 160,00 грн.).
5.                            Ультразвуковий дефектоскоп УД2301, 1 штука (32 970,00 грн.).
6.                            Зварювальний апарат Magic Wave 190 EF+TT1750 Puls «або еквівалент», 5 штук (395 421,00 грн.).
А також було використано кошти з цього фонду на придбання розхідних матеріалів в сумі 37 800,00 грн.

6.Стан збереження та ефективність використання майна.
         З боку керівництва ліцею приділялася відповідна увага ефективному використанню та забезпеченню державного майна, використовувати будівлі, мережі, обладнання. ДНЗ «КПЛ» має в наявності будівлі і споруди, які використовуються за призначенням та на які було виготовлено право власності. В ліцеї розроблено і виконується план попереджувально-профілактичного ремонту будівель і приміщень. Для підтримки обладнання в робочому стані та ефективного використання розроблені графіки планово-попереджувальних робіт, відповідно до яких проводиться поточний та капітальний ремонт.

7. Завдання на новий навчальний рік.
Першочерговим завданням на наступний рік є виконання плану набору за державним замовленням, збереження учнівського контингенту, кадрів та створення педагогічного потенціалу, утримання фінансової стабільності.

На 2018-2019 н. р. визначені наступні завдання:
1.     Виконання плану державного замовлення учнів та навчання.
2.     Забезпечення виконання заходів щодо енергозбереження.
3.     Будівництва спортзалу.
4.     Заміна вікон в гуртожитку.
5.     Зробити капітальний ремонт фасаду тильної сторони навчального корпусу.
6.     Утеплення фасаду гуртожитку.
7.     Заміна меблів гуртожитку.
8.     Перекриття та реконструкція даху майстерні автослюсарів.
9.     Здійснювати роботу щодо отримання ліцензій на впровадження освітньої діяльності з робітничих професій відповідно до потреб регіонального ринку праці.


Немає коментарів

На платформі Blogger.